Categories
 

NOWOŚCI WYDAWNICTW UCZELNIANYCH I TOWARZYSTW NAUKOWYCH:

 • WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU
 • WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU KAZIMIERZA WIELKIEGO
 • WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO
 • WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO
 • WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO
 • WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA
 • WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO
 • WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO
 • WYDAWNICTWA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
 • WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE
 • SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE OFICYNA WYDAWNICZA
 • WYDAWNICTWO PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ
 • WYDAWNICTWO WYŻSZEJ SZKOŁY FILOZOFICZNO−PEDAGOGICZNEJ „IGNATIANUM” W KRAKOWIE
 • POZNAŃSKIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ NAUK REDAKCJA WYDAWNICTW
 • MIĘDZYNARODOWE CENTRUM KULTURY KRAKÓW
 • POLSKI INSTYTUT SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH
 • KOLEGIUM EUROPY WSCHODNIEJ
 • AGENCJA WYDAWNICZA WERSET

Pdf Pobierz w formacie PDF

 
NEW BOOKS
Copyright © by International Publishing Service Sp. z.o.o.

Mazowsze_logo
BMnet - tworzenie oprogramowania - 2004, 2009  Admin login